મારી માતૃભાષાનું સૌન્દર્ય

Affordable-Papers.net

2 Responses to “મારી માતૃભાષાનું સૌન્દર્ય”

  1. જયશ્રી says:

    આ ફાયર ફોકમાં નથી વંચાતું ઃ(

  2. કમનસીબે આ જ સમૃદ્ધિને “અડચણ” રૂપ સમજીને છેલ્લા થોડા વર્ષોથી ઊંઝા જોડણીનું ગતકડું શરુ થયું છે. ગુજરાતી સા. પરિષદ અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠ વચ્ચે સમન્વય નથી કે નથી શુધ્ધ જોડણીના ચાહકોનું કોઇ સંગઠિત પરિબળ. જોડણી સુધારને નામે જોડણી બગાડ નું બખડજંતર ચાલે છે.

Leave a Reply